Zespół redakcyjny:


SGGW w Warszawie,
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska:

  • Weronika Kowalik
  • Katarzyna Pawluk (sekretarz redakcji)
  • Mieczysław Połoński (przewodniczący)
  • Zbigniew Popek
  • Magdalena Daria Vaverková
  • Grzegorz Wierzbicki
  • Grzegorz Wrzesiński
dyżury: pn 12-14, czw: 10-12, budynek 33, pok. 39A

Redaktor językowy: Anna Dołomisiewicz - Wydawnictwo SGGW
Redaktor statystyczny: Aleksandra Ignar - SGGW w Warszawie,
Wydział Zastosowań Matematyki i InformatykiAdres do korespondencji:


Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
SGGW, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, pok. 39A
ul.Nowoursynowska 159,
02-776 WARSZAWA
tel.(022) 59 35 248, 59 35 240
e-mail: iks_pn@sggw.edu.pl